Responsive Web Design

Technika projektowania stron internetowych zakładająca, że ich układ treści (layout) powinien być elastyczny i dopasowywać się do urządzenia wyświetlającego (monitora lub ekranu urządzenia przenośnego). W rzeczywistości poprawnie zrealizowana witryna wykonana w technologii RWD powinna posiadać szereg właściwości, które dostosowują ją nie tylko do szerokości ekranu, ale także możliwości jej obsługi z wykorzystaniem różnych interfejsów (niewielki ekran smartfona, brak klawiatury fizycznej i obsługa dotykiem, etc.).

Obecnie, ze względu na wymagania rynku oraz stale rosnącą ilość urządzeń przenośnych, zasadniczo wszystkie nowe strony internetowe budowane są z wykorzystaniem techniki RWD. Choć ze względu na powszechną dostępność narzędzi ułatwiających wykonanie stron internetowych w technice RWD osiągnięcie elastyczności layoutu jest proste, ale niestety nie wszyscy projektanci zadają sobie trud dostosowania witryny do urządzeń końcowych, utrudniając tym samym dotarcie do treści strony użytkownikom korzystających z urządzeń przenośnych.

Warto bowiem pamiętać, że responsive web design oznacza nie tylko dopasowanie treści do ekranu, ale także szereg rozwiązań funkcjonalnych oraz natury UI/UX (user interface, user experience), które mają na celu optymalizację wyświetlania treści oraz zastosowanie najlepszych praktyk ułatwiających poruszanie się po zawartości strony internetowej.