NOKIA

Nasze zadanie polegało na zaprojektowaniu broszury informacyjnej dla przyszłych pracowników firmy NOKIA. Broszura miała w luźny, nieco łamiący CI, sposób przybliżyć kandydatom poszczególne zespoły projektowe, powiedzieć co należy do ich zadań, jakie technologie wykorzystują w codziennej pracy oraz poinformować o stanowiskach, o które można się w ramach każdego z nich ubiegać. Projekt miał przedstawiać całościową ścieżkę rozwoju kluczowego produktu – Stacji Bazowej, oraz prezentować możliwości zawodowe i technologiczne podnoszenia swoich kwalifikacji jak również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych z jakich może skorzystać pracownik Nokii. Zadanie zrealizowaliśmy w stylistyce płaskich infografik ilustrujących najważniejsze zadania każdego zespołu projektowego. Mimo luźniejszego charakteru publikacji utrzymaliśmy kolorystykę firmową.

Rodzaj działalności:

Technologia telekomunikacyjna

Czas realizacji:

3 miesiące

Zakres naszej pracy:

Projekt ilustracji
Projekt graficzny publikacji