Proxigroup

Realizację strony internetowej dla firmy ProxiGroup rozpoczęliśmy od opracowania nowego sposobu komunikacji – takiego, który podkreśla wartość produktu ProxiGroup dla różnych grup odbiorców. Po analizie przyszedł czas na stworzenie architektury informacji, makiet funkcjonalnych oraz projektu graficznego. Strona została wzbogacona o animacje, które nawiązują do misji ProxiGroup – łączenia zasobów i ludzi na całym świecie. Projekt utrzymany jest w minimalistycznej, nowoczesnej stylistyce, która ułatwia dotarcie do informacji i skupia na nich uwagę użytkownika.

Rodzaj działalności:

Technologie RFID

Czas realizacji:

3 miesiące

Zakres naszej pracy:

Analiza potrzeb klienta
Architektura informacji
Makiety funkcjonalne
Projekt graficzny
Programowanie
Wdrożenie